CENNIK

Ogłoszenie STANDARD – 37,00 PLN / brutto – czas emisji 12 miesięcy przez okres 3 lat
Ogłoszenie PROMO – 74.00 PLN/ brutto – czas emisji 1 miesiąc
Ogłoszenie PROMO 3 – 185.00 PLN / brutto – czas emisji 3 miesiące
Ogłoszenie PROMO 6 – 332,00 PLN / brutto – czas emisji 6 miesięcy
Ogłoszenie PROMO 12 – 590,00 PLN/brutto – czas emisji 12 miesięcy